Székhelyszolgáltatás

Szolgáltatásunk azoknak a társaságoknak előnyös, amelyek tevékenységüket nem egy helyen fejtik ki, illetve egyéb okból nem tudnak megjelölni egy olyan címet székhelyként, ahol biztosan elérhetőek, ahol a postai küldeményeiket átveszik és azt biztonsággal meg is kapják.

A hatályos törvényi szabályozás szerint a székhely az adminisztratív jellegű tevékenységek helyét biztosító iroda („registered office”), míg a központi ügyintézés helye az a hely, ahol a cég érdemi irányítását, ügyvezetését, a döntéshozatali tevékenységet folytatják.

Társaságunk megbízási szerződés keretében azoknak a társaságoknak (Megbízó) érkező küldeményeket, melyek székhelye nálunk található, postai meghatalmazása alapján átveszi és azokat kézhez vételüktől számított 2 munkanapon belül beszkenneli és e-mailen továbbítja, valamint a Megbízó által megadott címre postázza.

Megbízott, a Megbízó nála található iratait és esetlegesen birtokába került ingóságait elkülönítetten kezeli. Megbízó ugyanakkor köteles egyéb iratainak a székhelytől különböző helyen történő tárolásáról és őrzéséről gondoskodni. A székhelytől elkülönült iratőrzési helyet a Megbízó köteles a NAV felé az erre rendszeresített adatbejelentő nyomtatványon bejelenteni.

Megbízott külön megállapodás alapján egyéb kiegészítő ügyviteli, irodai tevékenységet végez.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a szolgáltatásunk nem egyezik meg a 49/2007. (XI. 14.) IRM rendeletben szabályozott székhelyszolgáltatással.

Társaságunk az alábbi – nem kizárólagos - esetekben fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy saját mérlegelése alapján a szerződéskötést megtagadja:

  • Eladósodott, működésképtelen vagy előreláthatólag azzá váló
  • Végrehajtás, felszámolás alatt álló vagy előreláthatólag azzá váló cégekkel.